Kinderdagverblijf De Speeldoos in Hardenberg

Kiest u voor kinderdagverblijf De Speeldoos, dan kiest u voor kwaliteit. Niet alleen omdat we goed geschoolde pedagogisch medewerkers hebben, maar juist ook om de manier waarop wij onze opvang organiseren. Voor uw kind is elke dag een ontdekkingsreis. Voor de baby’s houden we zoveel mogelijk het ritme van thuis aan. De pedagogiek van Reggio Emilia is onze basis. Kinderen vanaf 8 weken tot 4 jaar zijn van harte welkom bij Kinderdagverblijf De Speeldoos.

Ontdekken, spelen en leren

Uw kind heeft zijn of haar eigen kwaliteiten en ontwikkelt zich in eigen tempo. Kan het al zelf een broodje smeren, of zich aankleden, dan mag dat. Door de indeling in verticale groepen leren de jongste kinderen ook nog eens van de oudsten en leren de peuters rekening te houden met de kleinere kinderen. Landstede Kinderopvang besteedt door het jaar heen afwisselend veel extra aandacht aan de thema’s Gezondheid & Voeding, Duurzaamheid & Techniek, Sport & Bewegen.

Peuter Plus

Voor de oudste peuters is er een peuterplusgroep. In deze peuterplusgroep worden kinderen op een leuke manier voorbereid op de grote stap naar de basisschool. Daar werken wij aan rekenen, taal en sociale vaardigheden, maar wij vinden het ook belangrijk om kinderen breder te ontwikkelen op bijvoorbeeld motorisch, moreel, expressief en beeldend gebied. Wij willen dat kinderen zelfstandig worden en durven opkomen voor hun eigen mening.

De natuur in

Niks de hele dag binnen zitten: als het even kan gaan we naar buiten. Ook als de zon niet schijnt of wanneer het regent. Het beleven en ervaren van de natuur vinden wij erg belangrijk. Met leuke activiteiten krijgen kinderen oog voor de natuur en de verschillende seizoenen. De natuur is één grote ontdekkingstocht en de kinderen vinden het geweldig.

Veel bewegen

Bewegen is erg belangrijk voor kinderen. Daarom organiseren we vaak met behulp van studenten van Landstede MBO van de opleiding Sport & Bewegen veel beweegactiviteiten. De pedagogisch medewerkers volgen regelmatig beweegworkshops- en cursussen. Een voorbeeld daarvan is ‘Beweegkriebels’, het peuterprogramma van het Nederlands Instituut voor Sport & Bewegen.

Ontdekkend leren in het Atelier

Takken, noten, papier, plastic, grote hompen klei: in ons mooie, gestructureerde Atelier is het nog leuker en uitdagender om creatief bezig te zijn. Vooral ook omdat de kinderen hun project niet elke keer hoeven op te ruimen. Ze kunnen het laten staan om er gewoon de volgende dag mee verder te gaan. Zo kunnen ze er een nachtje over slapen om te bedenken hoe ze verder gaan. Reggio Emilia bij uitstek!

Muziek

Een aantal muziekleraren geven afwisselend workshops aan onze bso-kinderen en aan de kinderen van het kinderdagverblijf. Een leuke opsteker voor de kinderen.

Ontwikkeling van het kind

Wij werken met het observatiesysteem ‘Welbevinden’ (0-2 jaar) en het kind volgsysteem ‘Dit kan ik al’ (2-4 jaar). We observeren bijvoorbeeld hoe het kind zich voelt in de groep en bij de pedagogisch medewerker. Met het volgsysteem kunnen we onder andere de motorische, sociale, emotionele en taalontwikkeling volgen. Maar ook de relatie met de pedagogisch medewerkers en de zelfredzaamheid, bijvoorbeeld zelf naar de wc gaan en zelf keuzes kunnen maken.

VVE

Wij bieden op deze locatie voor - en vroegschoolse educatie (VVE) voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand. Dat doen we met het programma Uk en Puk. Dit programma is gericht op kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. Spelen staat centraal. Bij Uk & Puk zijn tien thema’s ontwikkeld die aansluiten bij de belevingswereld van baby’s, dreumesen en peuters. In de activiteiten is aandacht voor taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische en zintuigelijke ontwikkeling en rekenprikkels. De kinderen leren (nieuwe) vaardigheden door een gevarieerd activiteiten- en spelaanbod.

De accommodatie

Ons gebouw beschikt over een ruime speelhal zodat er bij slecht weer binnen gespeeld en geravot kan worden. De groepsruimten zijn royaal met diverse themahoeken. Verder zijn er een ballenbak, een ruim binnenspeelbad en een gezellige snoezelruimte aanwezig. Al ons spelmateriaal is veilig en duurzaam en biedt veel variatie en speelmogelijkheden aan de kinderen.  

Landstede Kinderopvang

Bij Landstede Kinderopvang staat de pedagogiek van Reggio Emilia centraal: veel ontdekken en veel uitdaging, waarbij de insteek van het kind het uitgangspunt is. We werken met vier jaarthema’s: voeding en gezondheid, duurzaamheid en techniek, bewegen en natuurbeleving, met de programma’s ‘Beweegkriebels’ en ‘Beweegplezier’ en het volgsysteem ‘Dit kan ik al’. Voor de baby’s zijn er op veel locaties buitenbedjes. Opa’s en oma’s zijn geregeld welkom tijdens de opa- en omaweek. De pedagogisch medewerksters zijn allemaal in het bezit van een BHV- en/of kinder-EHBO-diploma.

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag 07.30 - 18.15 uur
Flexibele opvang: in overleg

Adres

Kinderdagverblijf De Speeldoos
Zwingel 9
7772 SK Hardenberg
088 - 850 77 10