De medewerkers

Achter Landstede Kinderopvang staat een professioneel team. Een team bestaat uit directieleden, leidinggevenden, asssistent-leidinggevenden, pedagogisch medewerkers, groepshulpen en bemiddelingsmedewerkers (gastouderbureau). Ateliersta’s (kunstenaars), sportdocenten/-studenten en muziekdocenten organiseren geregeld activiteiten. Een pedagogisch coach houdt zich bezig met individuele problemen van kinderen en de deskundigheidsbevordering van de medewerkers. De kind- en personeelsplanning gebeurt op een aparte afdeling. De stafmedewerkers van Landstede Kinderopvang houden zich bezig met het beleid, de nieuwste ontwikkelingen en projecten.

De pedagogisch medewerkers

Onze pedagogisch medewerkers dragen ons pedagogisch beleid uit. Om dat goed te kunnen doen hebben we een meerjarig scholingsbeleid. We bieden algemene scholing, bijvoorbeeld op het gebied van EHBO, bedrijfshulpverlening, stagebegeleiding, competentiegericht leren en Reggio Emilia.
Daarnaast zijn er specifieke scholingen op het gebied van natuurbeleving en bewegen: Beweegkriebels (0-4 jaar) en Beweegplezier (> 4 jaar). De opleidingen worden verzorgd door docenten Sport & Bewegen en het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB).
Medewerkers die een niveau 3-opleiding Pedagogisch Medewerker Kinderopvang) hebben gevolgd, kunnen bij ons de niveau 4-opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker Kinderopvang volgen. Zo vergaren ze kennis en vaardigheden die hen in staat stellen hun werk op een hoger niveau uit te voeren. Uiteraard heeft dit ook een positief effect op de kwaliteit van onze opvang.
Daarnaast brengen we de talenten van al onze medewerkers in kaart. Onze teams zijn in principe zo samengesteld dat verschillende talenten vertegenwoordigd zijn; bijvoorbeeld muzikale, sportieve en creatieve talenten.

Stagiairs

De studenten Kinderopvang zijn de medewerkers van de toekomst. Wij hebben belang bij goed vakmanschap en daarom begeleiden we als SBB-Leerbedrijf (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) te allen tijde stagiairs.

Landstede Kinderopvang is onderdeel van Landstede Groep. Dit betekent we voor ondersteuning op het gebied van bijvoorbeeld personeelszaken, financiën, ICT en communicatie en marketing terecht kunnen bij de diensten van Landstede. Ook profiteren we van elkaars expertise.