Buitenschoolse Opvang Kiddoos in Hardenberg

Lekker spelen, leuke activiteiten, verrassende uitstapjes. Bij bso Kiddoos beleeft uw kind de leukste tijd buiten school! Ook in de bso werken we met de pedagogiek van Reggio Emilia.

Ontdekkend leren in het Atelier

Takken, noten, papier, plastic, grote hompen klei: in ons mooie, gestructureerde Atelier is het nog leuker en uitdagender om creatief bezig te zijn. In het Atelier is alles heel duidelijk en overzichtelijk geordend. De gele potloden liggen bij de gele en de groene bij de groene. Op de verschillende bakjes is een foto van de inhoud bevestigd. De lage tafeltjes zijn bij de ramen geplaatst, zodat de kinderen de natuur kunnen betrekken bij hun projecten. De materialen komen uit de natuur of van bedrijven. Ook worden spullen gebruikt die anders weggegooid worden. Reggio Emilia bij uitstek.

Kiddoos

Omdat de overgang naar de basisschool vaak een grote stap is voor kinderen, gaan de bso-kinderen van vier tot zes jaar naar de Kiddoos groep. Dit is een ruimte bij het oude, veilige en vertrouwde kinderdagverblijf met de vertrouwde pedagogisch medewerksters die ze kennen vanuit het kinderdagverblijf.

Muziek

Een aantal muziekleraren geven afwisselend workshops aan onze bso-kinderen en aan de kinderen van het kinderdagverblijf. Een leuke opsteker voor de kinderen.

Werkwijze

Bso-kinderen hebben behoefte aan een eigen invulling van de tijd. Zij hebben daarom veel inspraak wat ze willen doen; het is immers vrije tijd. Ze kunnen buiten spelen, knutselen, op de computer of spelen met constructiemateriaal of in diverse ruimten allerlei activiteiten doen. De leidsters bedenken regelmatig iets leuks waaraan vrijblijvend deelgenomen kan worden. Voor sportieve activiteiten kunnen we terecht in de sporthal of op het voetbalveld. Oudere kinderen krijgen bij voldoende belangstelling workshops met thema's als dansen, koken, muziek. Een leuke afwisseling in vakanties. Landstede Kinderopvang besteedt door het jaar heen afwisselend veel extra aandacht aan de thema’s Gezondheid & Voeding, Duurzaamheid & Techniek, Sport & Bewegen. Er valt erg veel te kiezen en heeft u of uw kind nog andere ideeën, dan proberen wij deze te realiseren.

Landstede Kinderopvang

Bij Landstede Kinderopvang staat de pedagogiek van Reggio Emilia centraal: veel ontdekken en veel uitdaging, waarbij de insteek van het kind het uitgangspunt is. We werken met vier jaarthema’s: voeding en gezondheid, duurzaamheid en techniek, bewegen en natuurbeleving. Daarbij zoeken we zoveel mogelijk de verbinding met de omgeving. De pedagogisch medewerksters zijn allemaal in het bezit van een BHV- en/of kinder-EHBO-diploma.