Peuterspeelgroep De Regenboog in Hardenberg

Zoekt u een leuke plek waar uw peuter vriendjes en vriendinnetjes leert kennen? Maak dan eens kennis met peuterspeelgroep De Regenboog van Landstede Kinderopvang in Hardenberg.

Samen ontdekken, spelen en leren staat bij peuterspeelgroep De Regenboog centraal. Elk kind, dus ook uw peuter, ontwikkelt zich op zijn eigen manier en tempo en gebruikt wel 100 talen om zich uit te drukken. Van spreken, tekenen, bouwen, schrijven, rollenspel en onderzoeken tot bijvoorbeeld lezen. Wij dagen de kinderen uit om zich uit te drukken op de manier die het beste past, maar ook om nieuwe manieren te ontdekken. Deze aanpak, de pedagogiek van Reggio Emilia, betekent in de praktijk: veel doen, veel erop uit, veel bewegen en rekening houden met individuele interesses en kwaliteiten. Bij ons is elk kind uniek!

Spelenderwijs voorbereiden

Bij de peuterspeelgroep bereiden we de peuters spelenderwijs voor op de grote stap naar de basisschool. We werken hierin nauw samen met basisscholen, zodat de overstap straks niet zo groot is. We ‘leren’ ze bijvoorbeeld waar ze straks op school mee te maken krijgen, zoals het zitten in de kring en het wachten op je beurt. Maar ook het samen spelen en samen delen zijn erg belangrijk.

Plaatsing

Kinderen zijn welkom vanaf het moment dat ze 2,5 jaar zijn. Een afname van 1 of 2 dagdelen is mogelijk.

VVE

Wij bieden op deze locatie voor - en vroegschoolse educatie (VVE) voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand. Dat doen we met het programma Uk en Puk. Dit programma is gericht op kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. Spelen staat centraal. Bij Uk & Puk zijn tien thema’s ontwikkeld die aansluiten bij de belevingswereld van baby’s, dreumesen en peuters. In de activiteiten is aandacht voor taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische en zintuigelijke ontwikkeling en rekenprikkels. De kinderen leren (nieuwe) vaardigheden door een gevarieerd activiteiten- en spelaanbod.

Landstede Kinderopvang

Bij Landstede Kinderopvang staat de pedagogiek van Reggio Emilia centraal: veel ontdekken en veel uitdaging, waarbij de insteek van het kind het uitgangspunt is. We werken met vier jaarthema’s: voeding en gezondheid, duurzaamheid en techniek, bewegen en natuurbeleving, met de programma’s ‘Beweegkriebels’ en ‘Beweegplezier’ en met het volgsysteem ‘Dit kan ik al’. Opa’s en oma’s zijn geregeld welkom tijdens de opa- en omaweek. De pedagogisch medewerksters zijn allemaal in het bezit van een BHV- en/of kinder-EHBO-diploma.

Openingstijden

Maandagochtend en donderdagochtend van 8.30 – 12.00 uur.

U kunt uw zoon/dochter brengen tussen 8.30 – 8.45 uur. De kinderen kunnen tussen 11.45 en 12.00 uur opgehaald worden.

Het is mogelijk de opvangtijd te verlengen tot een dagdeel kinderopvang. Bij veel vraag gaan we ook op de woensdag open.

Adres

Peuterspeelgroep De Regenboog
Zwingel 9
7772 SK Hardenberg
088 - 850 77 10