Gastouderopvang en de Wet Kinderopvang

Gastouders

Als u aan onderstaande voorwaarden voldoet, kunt u één, twee of meer kinderen per week opvangen (mits niet te veel tegelijk). Er is geen sprake van een minimum aantal kinderen. De opvang mag zowel bij de gastouder thuis als in het huis van de ouder plaats vinden. Ook blijft de keuze om als gastouder of als zelfstandig ondernemer werkzaam te zijn.

Scholing

 • Iedere gastouder moet een beroepscompetentieniveau hebben op MBO-niveau 2.
 • Het beroepscompetentieniveau moet worden aangevuld met nascholing gericht op gastouderopvang, waarbij in ieder geval signalering kindermishandeling en hygiëne en veiligheid aan bod komt.
 • Iedere gastouder moet in het bezit zijn van een EHBO-certificaat volgens eindtermen van het Oranje Kruis.

Aantal kinderen

 • U mag maximaal 6 kinderen van 0 tot 13 jaar opvangen. Daarbij worden eigen kinderen tot 10 jaar meegeteld
 • U mag niet meer dan 5 kinderen tegelijk opvangen, als deze kinderen allemaal jonger dan 4 jaar zijn. Dit is inclusief de eigen kinderen tot 4 jaar
 • Er mogen maximaal 4 kinderen van 0 en 1 jaar tegelijk aanwezig zijn, waarvan maximaal 2 kinderen van 0 jaar. Dit is ook weer inclusief eigen kinderen van deze leeftijd
 • Als u kinderen tot 1,5 jaar opvangt moet u een aparte slaapruimte hebben voor deze kinderen. De grootte van deze slaapruimte is afgestemd op het aantal kinderen in die leeftijdscategorie
 • Er zijn binnen en buiten voldoende speelmogelijkheden, afgestemd op het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen

Overige eisen

 • Iedere gastouder moet voor zichzelf en voor alle inwonende huisgenoten boven de 18 jaar beschikken over een Verklaring omtrent Gedrag (dit moet voor 1 januari 2010).
 • Elke opvangwoning moet zijn voorzien van voldoende en goed werkende rookmelders.
 • Iedere gastouder moet bij autogebruik in bezit zijn van een AVP verzekering/ongevallen inzittenden verzekering (OIV).
 • Wanneer de gastouder vier of meer kinderen tegelijk opvangt, inclusief eigen kinderen, moet een achterwacht beschikbaar zijn.
 • De opvanglocatie waar de gastouder opvangt is altijd volledig rookvrij.

Controle

De GGD voert een eenmalige controle uit bij de gastouder thuis. Hierbij wordt vooral gelet op de aanwezigheid van de RI&E met actieplan, de VOG's, het certificaat EHBO en het relevante diploma van de gastouder.
Iedere gastouder wordt (als zij aan alle eisen voldoet) opgenomen in een landelijk register.
De eisen die aan gastouders worden gesteld zijn hoog. Tegelijkertijd zijn we ervan overtuigd dat bij Gastouderbureau Hardenberg zeer veel gastouders ingeschreven staan die aan een competentietoets kunnen voldoen en als professioneel gastouder werkzaam kunnen zijn! En het is altijd de moeite waard om nu als gastouder de kans te benutten een erkend diploma te behalen op MBO-niveau.

Voor gastouderbureaus

Alle betalingen moeten plaatsvinden via het gastouderbureau, dus elk gastouderbureau moet de kassiersfunctie op zich nemen.

Voor meer informatie verwijzen we u naar de volgende website links:
www.stichtingbkk.nl
www.minocw.nl